זכויות

סייעת רפואית לילדים אלרגיים


סייעת רפואית לילדים אלרגייםילדים הלומדים במסגרות של החינוך הרגיל זכאים לתמיכה של סייעת רפואית במספר מצבים, לרבות מצבי אלרגיה מסכנת חיים. מימון הסייעת תיעשה על ידי משרד הבריאות והרשות המקומית. מספר השעות לה זכאי הילד לסייעת ייקבעו על ידי ועדת משרד הבריאות, ולא יעלו על 30 שעות שבועיות. קיימות מספר הגבלות על הסייעת, כמו למשל שסייעת זו לא יכולה להימנות מבני משפחתו של הילד.


הקצאת הסייעות הרפואיות לילדים הסובלים מאלרגיות החלה משנת 2011, כאשר רוב עבודתה של הסייעת מתמקד סביב הפסקות האוכל של הילדים. ההורים מדווחים כי הסייעת הרפואית דואגת לנקות את השולחנות, הכיסאות, ואת הידית של דלת הכיתה. כמו כן, היא דואגת כי הילדים ישטפו ידיים לאחר האוכל, כדי שיוכלו להתקרב לילד האלרגי, ומסייעת לילד במשחקי ההפסקה בכדי שלא יתנכלו לו.

מי זכאי לסייעת רפואית?

הזכאים לסייעת רפואית הינם ילדים מגיל הכניסה לגן ילדים עירוני (קרי מגיל 3) ועד לגיל שבו הם מצליחים להגיע לעצמאות טיפולית. על הילד הדורש סייעת רפואית ללמוד בכיתות לימוד של החינוך הרגיל (ולא בבתי ספר מיוחדים או בכיתות משלבות).

הסייעת עשויה ללות אותם בכל שעות הלימודים והגן בכדי להשגיח ולמנוע מצבים מסכני חיים, כמו חשיפה למזונות שהתלמיד אלרגי אליהם, כמו חלב, בוטנים, אגוזים, שקדים, שומשום, ביצים ודגים, וכן אסטמה אלרגית. העזרה אשר תינתן על ידי הסייעת חייבת להיות מגובה באישור רופא ובהדרכה לפני הליווי.

תלמידים שימצאו זכאים לסיוע במהלך שנת הלימודים, יוכלו לקבל עזרה זו גם במהלך החופשות מהלימודים. ילדי הגנים יוכלו לקבל את הסיוע במהלך חודש יולי כאשר קייטנות הילדים מופעלות על ידי הרשויות המקומיות. במקרה והסייעת עלולה להיעדר למשך תקופה מסוימת, על הרשות המקומית לדאוג למחליפה ראויה אשר עברה את ההדרכה הנדרשת.

איך מגישים בקשה?

בכדי להגיש את הבקשה, על ההורים לפנות למחלקת החינוך בתאריכים מסוימים הנקבעים על ידי הרשות המקומית, כאשר ברשותם נמצאים חוות דעת רפואית, הנחיות לטיול, דוח פסיכוסוציאלי מעובדת סוציאלית או גורם מטפל אחר ואישור על קבלת גמלת ילד נכה.

על ההורים להוכיח כי אין להם אפשרות לקבל סייעת הממומנת ממקור אחר (כמו משרד החינוך או הרווחה). לא מתקבלות בקשות המוגשות באופן ישיר מאחד ההורים או ממשרד החינוך. לאחר קבלת כל המסמכים, תגיש הרשות המקומית את הבקשה באופן מקוון למשרד החינוך, הבריאות והרווחה על מנת לתקצב ולקבל את מספר השעות הנדרשות לליוי.

את הפניה יש לחדש כל שנה, עם הטפסים הרלבנטיים, אך במקרה של אלרגיה למזון, מכיוון שהמצב הינו הפיך, יש להמציא את האישורים לטווחי זמן של שישה חודשים. הסייעת לפני הליווי חייבת לעבור הדרכה על ידי מוסד רפואי המאושר על ידי משרד הבריאות, על ידי אחות מוסמכת. הסייעת תקבל אישור לאחר ההדרכה על כך שהיא מכירה את הסכנות, יודעת לטפל ומבינה את המצב. ללא אישור זה, אי אפשר יהיה לקבל את הסייעת.

החלטות הועדה

הועדה המורכבת מחברי משרד החינוך, הבריאות והרווחה אמורה לקבוע האם הילד הינו זכאי לשירותה של סייעת רפואי, ואם כן, לכמה שעות הוא זכאי לה. לפעמים הועדה מחליטה כי סייעת רפואית אחת תוכל להתאים למספר ילדים.

את התשובה תשלח הועדה באופן מקוון לרשות המקומית, אשר תוכל לתקצב את הסייעת ולהעסיקה. בכל מקרה של החלטה אשר לא מקובלת על מישהו מהצדדים, אפשר יהיה להגיש ערעור, על ידי מי שאחראי על העירעורים ותוך פרק זמן מוגדר לוועדת הערר. הערעור צריך להיות מגובה בטפסים ואישורים מהרופא המטפל בדבר עידכונים על המצב הרפואי.

חדש – ביטול סייעות במעונות לפעוטות הסובלים מאלרגיה הותיר משפחות רבות חסרונות אונים